ICAC Dünya Arz & Talep

Mil/Ton

Kasım-19  Tah.
2018/19 2019/20
Üretim 25.69 26.70
Tüketim 26.13 26.20
İhracat 9.24 8.84
Bitiş Stok 18.22 18.73