Türkiye Pamuk Üretim-Tüketim
2019/20 Mil/Ton Mil/Balya
Üretim 0.740 3.400
Tüketim    1.568 7.200
İthalat 0.893 4.100
İhracat 0.076 0.35
Bitiş Stok 0.336 1.544
Ekim Alanı 560 HA

      USDA Şubat  2019/20 Tahmin